Επιστροφές Προϊόντων

Σε περίπτωση που το προϊόν που αγοράσατε εμφανίζει μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ DOA (DEAD ON ARRIVAL): Αν το προϊόν δεν λειτουργεί κατά την στιγμή της παραλαβής τότε ακολουθείτε, (σε όσες περιπτώσεις υπάρχει και προβλέπεται από τον κατασκευαστή) συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης DOA.

Παρακαλούμε στείλτε e-mail στο: support@6p6.gr
Σε κάθε περίπτωση τα έξοδα αποστολής επιβαρύνεται ο πελάτης.